Home Loans | बँका वेगवेगळ्या कारणांसाठी 5 प्रकारचे गृहकर्ज देतात, जाणून घ्या तुमच्यासाठी कोणते फायदेशीर आहे

Floating Telegram Join Channel
Home Loans

होम कंस्ट्रक्शन लोन: Home Loans जर एखाद्याला घर बांधायचे असेल तर तो त्याचे बांधकाम कर्ज घेऊ शकतो. यामध्ये प्लॉटची किंमत तसेच घर बांधण्याची किंमत समाविष्ट असू शकते. Home Loans

Home Loans प्लॉट खरेदी केल्यापासून एक वर्षाच्या आत कर्ज घेतले तरच त्याची किंमत समाविष्ट केली जाते.

Home Loans

गृहखरेदी कर्ज: तुम्हाला नवीन घर घ्यायचे असल्यास, तुम्ही गृहखरेदी कर्जासाठी अर्ज करू शकता. नवीन मालमत्तेच्या बाबतीत, बँका घराच्या किमतीच्या 90 टक्क्यांपर्यंत 30 वर्षांपर्यंतच्या परतफेडीच्या कालावधीसाठी निधी देतात.

Home Extension Loan: जर कोणी घर विकत घेतल्यानंतर किंवा बांधल्यानंतर त्याचा विस्तार करण्याची योजना आखत असेल, तर तो गृह विस्तार कर्जासाठी अर्ज करू शकतो. हे कर्ज तुम्हाला घराच्या जागेनुसार दिले जाते.

Home Improvement Loan: विद्यमान घराला दुरुस्ती, पेंटिंग किंवा नूतनीकरणाची आवश्यकता असल्यास, मालक गृह सुधार कर्ज घेऊ शकतो. काही बँका गृहकर्जाच्या एकाच श्रेणी अंतर्गत विस्तार आणि सुधारणा विचारात घेतात.

bridge loan: हे कर्ज मालमत्ता खरेदी केल्यानंतर विक्रेत्याला दिले जाते. हे विद्यमान मालमत्तेच्या विक्रीसाठी लागणाऱ्या वेळेमुळे निर्माण होणारी निधीची तफावत पूर्ण करते. ब्रिज लोन हे साधारणपणे अल्प मुदतीचे कर्ज असते जे दोन वर्षांपर्यंत दिले जाते.

Leave a Comment

WhatsApp ग्रुप येथून जॉईन करा