Documents for vanvibhag Bharti वन विभाग भरती साठी लागणाऱ्या कागदपत्राची यादी

Floating Telegram Join Channel

Documents for vanvibhag Bharti वनविभाग भरती आवश्यक कागदपत्रांची यादी येथे दिली आहे. महा वन भरतीची जाहिरात या महिन्यात प्रकाशितजाहले आहे उमेदवारांना ऑनलाइन अर्ज भरण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रांची यादी माहित असणे आवश्यक आहे.

Documents for vanvibhag Bharti

 • आधार कार्ड
 • 10वी 12वी मार्कशीट (SSC/HSC मार्कशीट)
 • पदवी मार्कशीट (कोणत्याही शाखेतील पदवी)

टीप: भरतीनुसार शैक्षणिक पात्रता राहिली आहे त्यामुळे वन विभागातील भरती 10वी 12वी किंवा पदवीधर असू शकते.

 • अधिवास प्रमाणपत्र
 • नॉन क्रीमी लेयर प्रमाणपत्र
 • जातीचा दाखला
 • पासपोर्ट आकाराचा फोटो
 • स्वाक्षरी
 • ई – मेल आयडी
 • मोबाईल नंबर
 • EWS प्रमाणपत्र (आवश्यकतेनुसार)
 • महिला प्रमाणपत्र प्रमाणपत्र (फक्त महिलांना लागू असल्यास)

Van Vibhag Bharti 2023 वनरक्षक भरतीस अर्ज करण्यास सुरुवात

वन विभाग भरती शैक्षणिक कागदपत्रे

1) School Leaving Certificate (10th, 12th, Graduation)
2) 10th 12th Mark Sheet and Board Certificate
3) Degree Certificate in case of further education
4) Other academic documents

Required documents other than academic

 • Domicile Certificate
 • Nationality Certificate
 • Caste Certificate
 • Non-Creamy Layer Certificate
 • Caste Validity Certificate
 • EWS Certificate (as required)
 • Women’s Reservation Certificate (only if applicable to women)

Other Required Documents

1) Disability Certificate

2) Ex-Serviceman Certificate

3) Sport Certificate

4) Project Certificate

5) Suicidal Farmer Child Certificate

6) Small family certificate

7) Marriage registration if married

8) Certificate if Forest Labourer

9) Certificate if part-time

10) Certificate in case of Forest Khabar

WhatsApp ग्रुप येथून जॉईन करा